Ano ang HbA1c at Paano ito i-regulate

Ano ang HbA1c?

Ang HbA1c ay isa sa mga pinaka napapakinabangan na biomarker ng mga taong may diabetes, at para sa mga gustong malaman kung may tsansya sila mag develop ng diabetes. Ang HbA1c ay isang biomarker na may ibig sabihin na glycated haemoglobin. Ang haemoglobin ay parte ng red blood cells na tumutulong magdala ng oxygen sa katawan. Kapag nagsama ang haemoglobin at glucose sa dugo, nagiging “glycated” ito.

Paano nakakatulong ang HbA1c?

Ang iyong red blood cells ay nabubuhay lang sa loob ng 8-12 na linggo bago ito mapalitan. Ang pagtingin ng HbA1c ay para malaman ang glucose levels sa loob ng 8-12 linggo, na nagbibigay ng mas mahabang oras alamin ang pag control ng blood glucose. 

HbA1c bilang isang laboratory test

Malalaman kung ang isang tao ay may prediabetes or diabetes sa HbA1c.

Ano ang mga benepisyo ng pagbaba ng HbA1c?

Dalawang pag-aaral – UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) at Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) – ay nagsasabi na ang pag-improve sa HbA1c ng 1% (o 11mmol/mol) para sa mga taong may Type I diabetes o Type II diabetes ay nakakabawas ng tsansya magkaroon ng microvascular complications ng 25%.

Ang mga microvascular complications ay: 

  • Retinopathy – pinaka pangkaraniwan na form ng diabetic eye disease
  • Neuropathy – isang nerve disorder na nagsisimula sa Type I o Type II diabetes
  • Diabetic nephropathy– isang kidney disease na pangkaraniwan sa mga may diabetes

Ayon sa Researchang mga taong may Type 2 diabetes na bumaba ang HbA1c level ng 1% ay:

  • 19% hindi makakaranas ng cataracts
  • 16% hindi magkakaroon ng heart failure
  • 43% hindi makakaranas ng amputation o pagkamatay dahil sa peripheral vascular disease

 

Ang HbA1c ay isang optimal indicator para sa blood glucose levels. Dahil sa rason na iyon, mas maganda kung matingnan ito madalas kung gusto mo ma-regulate ang iyong HbA1c. Hanggang dito na lang. Abangan ang susunod naming na post. Laging tandaan, mas maganda agapan o iwasan kaysa magpagaling!


Para sa karagdagang impormasyon, maaring kayong magpadala ng mensahe at babalikan naming kayo.  

The post Ano ang HbA1c at Paano ito i-regulate appeared first on BioMark.