Cobalamin (Vitamin B12) deficiency at paano ito maiwasan

Ang Biomarker Handbook ay nagbibigay sa mga nagbabasa ng impormasyon sa bawat biomarker na nasa aming blood test package at kung ano ang kaugnayan nito sa ating katawan.


 

Ang Vitamin B12 deficiency ay karaniwan, pero sa mga epidemiologic survey, madami ang subclinical cobalamin deficiency (SCCD), kaysa sa classical clinical deficiency. At dahil ang SCCD ay kadalasang walang sintomas, ang paraan lang para malaman kung mayroon kang vitamin B12 deficiency ay ang pag-alam ng iyong blood vitamin B12 level.

Isang pag-aaral ang nagsasabi na 16% ng populasyon sa U.S. ay deficient o kulang sa vitamin B12.

Ang importansya ng pagsubaybay sa mga biomarker

Ang SCCD ay walang clinical expression samakatuwid ang diagnosis ay nakadepende lamang sa biomarker screening, na ang optimal application ay mahalaga pero ito ay paiba-iba.

Ang Vitamin B12 ay isang key water-soluble vitamin. Ito ay importante sa paggawa ng red blood cell at DNA at tamang paggana ng nervous system.

Mahalaga na masubaybayan ang level ng iyong vitamin B12 dahil ang kakulangan nito ay puwedeng magdulot ng osteoporosis, anaemia, haematological disorders, cerebrovascular at cardiovascular disease at irreversible neurological damage.

Mga sintomas na dapat bantayan

Sa classical vitamin B12 deficiency, ang mga sintomas na ito ay puwede lumabas:

Panghihina at madaling pagkapagod

Ito ay karaniwang sintomas ng cobalamin deficientcy. Kapag ang vitamin B12 ay kulang sa iyong katawan, ikaw ay hindi nakakagawa ng madaming red blood cells na nagdadala ng oxygen sa iyong katawan. Ang iyong katawan ay puwede din maglabas ng abnormal (sa laki at kulay) na red cells. Dahil dito, ang iyong katawan ay hindi makakapagdala ng oxygen sa iyong cells, na nagdudulot ng pagod at panghihina.

Pagkaputla, heart palpitations, at pagkapos ng hininga

Ang Vitamin B12 deficiency, at pagkakaroon ng anaemia ay puwedeng magdulot ng pagkaputla at ang iyong puso ay nasa overdrive mode (mas tumitibok ng mabilis dahil ang oxygen capacity ay mababa dahil sa anaemia) ito ay dahil sa anemia na nagdudulot ng palpitation at pagkapos ng hininga.

Paresthesia o Pamamanhid at tusok-tusok

Ang paresthesia ay ang sensation ng pins at needles. Ang mga kamay at mga paa ay may prickling sensation. Ito ay isang seryosong side-effect ng long-term deficiency ng vitamin B12 na nakakadulot ng nerve damage.

Pagbabago sa kakayanang gumalaw

Kapag ang B12 deficiency ay hindi nagamot, nakaka-damage ito ng nervous system at nababago ang paglalakad ng tao at paggalaw. Nakakaapekto din ito sa balanse at koordinasyon at mas madalas mahulog o malaglag ang taong ito.

Ang iba pang sintomas ay:

 • Smooth tongue
 • Mouth ulcers o singaw
 • Mood changes
 • Vision problem o sakit sa mata
 • High temperature
 • Pagkawala ng gana kumain
 • Constipation, gas, o diarrhoea

Ang iyong  risk sa pagkakaroon ng vitamin B12 deficiency ay tumataas kapag:

 • Ang iyong diet ay kaunti o walang natural na B12 food source. Ang mga vegetarians na hindi kumakain ng dairy products at vegans na hindi kumakain ng kahit anong pagkain mula sa mga hayop ay puwedeng mapunta sa ganitong kategorya.
 • Ikaw ay buntis at hindi ka umiinom ng bitamina. Ang vitamin at folic acid supplements ay importante sa pagbubuntis
 • Mayroon kang problema sa intestine o may ibang kondisyon na nakakaapekto sa iyong vitamin absorption. Ang abnormal bacterial growth sa iyong tiyan o surgery sa iyong intestine o tiyan ay nakakaapekto sa absorption ng vitamin B-12.
 • Madalas ka uminom ng alak. Ang pag-inom ng alak ay nakakaapekto sa absorption ng mga bitamina.
 • Ikaw ay umiinom ng mga gamot na nakakaapekto sa absorption ng mga bitamina. Ang antacids at iba pang gamot sa type 2 diabetes ay puwedeng makaapekto sa absorption ng vitamin B-12.

Paraan para mabalanse ang cobalamin (Vitamin B12) deficiency

Ang pinakamagandang paraan para mapabuti at maiwaasan ang vitamin B12 deficiency ay ang pagkain ng mga pagkain na masustansya sa vitamin B12.

Ang mga pagkain na ito ay:

 • Organ meats, katulad ng atay
 • Karne at manok
 • Itlog, gatas at iba pang dairy products
 • Isda
 • Shellfish
 • Certain fortified cereals, grains, at yeasts.

Bukod pa rito, kailangan mo din uminom ng vitamin B12 supplements. Ang mga ito ay ligtas dahil ang sobrang vitamin B12 ay nilalabas si pag-ihi. Ang mga malaki ang tyansa magkaroon ng vitamin B12 deficiency ay dapat uminom ng supplements. Tandaan na may mga antacid at gamot sa diabetes (metformin) ay nakakaapekto sa absorption ng mga supplement.

Kailan ka pupunta sa iyong doktor?

Kung sa tingin mo na mayroon kang anaemia, pagranas ng pamamanhid o tusok-tusok sa iyong katawan, panghihina, pagkahapo, heart palpitations at pagkakapos ng hininga, bumisita sa iyong doktor. Ang vitamin B12 o cobalamin deficiency kapag hindi nagamot ay puwedeng makaapekto sa iyong kalusugan sa pamamagitan ng anaemia, nerve damage (irreversible), psychological (depression, anxiety) o epekto sa puso.

Ano pa ang ibang pwedeng gawin para malaman ang mga sakit na may kinalaman sa vitamin B12 ?

Kapag nalaman na ikaw ay mayroong vitamin B12 deficiency sa iyong blood test, ang iyong doktor ay puwedeng magpagawa ng mga karagdagang blood test para malaman ang dahilan at klase ng deficiency na mayroon ka:

Antibodies test. Inaalam nito ang antibodies sa intrinsic factor. Ang pagkakaroon ng ganitong antibodies ay nagsasabi na mayroon kang pernicious anaemia.

Other vitamins and minerals. Dahil ikaw ay deficient sa vitamin B12, ikaw ay dadaan sa comprehensive vitamin at mineral work up kasama ang vitamin D, iron studies, folic acid, calcium, magnesium, phosphorous, sodium at potassium.

Full blood count. Dahil ikaw ay deficient sa vitamin B12, ikaw ay may tyansang magkaroon ng megaloblastic anaemia na nalalaman sa full blood count at blood film.

Samakatuwid, ang cobalamin ay importante sa ating katawan. Ito ay kailangan sa produksyon ng red blood cells, sa DNA synthesis at sa nerve function. Ang ating katawan ay hindi gumagawa ng vitamin B12 ng natural kaya ito ay nakukuha sa pagkain o supplements. Ang vitamin B12 deficiency ay puwedeng magdulot ng anaemia, nerve damage, psychological at neurological diseases. May mga tao na mas mataas ang tyansa magkaroon ng vitamin B12 deficiency at kailangan ayusin ang kanilang dietary intake at pag-isipan uminom ng supplements.


Alamin kung paano i-manage ang vitamin b12 deficiency at i-balanse ang cobalamin levels, basahin ang aming lifestyle article dito!

Interesado sa ibang biomarkers? Tingnan ang iba pa sa The Biomarker Handbook.

Para sa karagdagang impormasyon, magpadala sa amin ng mensahe at babalikan namin kayo.