Ang Diabetes At Ang Coronavirus (COVID-19)

Sa mga may diabetes, ano ang posibilidad na magkaroon ng impeksiyon mula sa coronavirus/COVID-19?

Sa mga taong may diabetes, naipakita sa mga pag-aaral na mas mataas ang posibilidad na magkaroon ng malubhang komplikasyon dulot ng impeksiyon mula sa coronavirus/COVID-19Ayon sa American Diabetes Association (ADA), hindi pa malinaw kung may pinagkaiba ang kalubhaan ng impeksiyon sa pagitan ng mga taong may Type 1 diabetes at Type 2 diabetesMakakaimpluwensiya sa kalubhaan ng impeksiyon ang iyong edad, kontrol ng diabetes, pagkaroon ng komplikasyon mula sa diabetes, at pagkaroon ng iba pang mga sakit tulad ng altapresyon at sakit sa puso.

Sa mga may diabetes, paano maapektuhan ng impeksiyon mula sa coronavirus/COVID-19 anq asukal sa dugo? 

Ang pagkaroon ng impeksiyon ay maaaring magdulot ng mas madaling pag-akyat o pagbaba ng asukal sa dugo. Ang mga sintomas ng labis na pag-akyat ng asukal sa dugo (na maaaring humantong sa diabetic emergency):

 • Pagduduwal o pagsusuka
 • Labis na pag-uhaw
 • Sakit ng tiyan
 • Hirap sa paghinga, o amoy prutas na hininga
 • Hirap sa pag-iisip, o pakiramdam ng labis no panghihina

Ang mga sintomas ng pagbaba ng asukal sa dugo (hypoglycemia): 

 • Pagkahilo
 • Labis na paggutom
 • Panginginig
 • Labis na pagpapawis
 • Paglakas ng pintig ng puso
 • Hirap sa pag-iisip, o pakiramdam ng labis na panghihina

Kapag ikaw ay nakaramdam ng alin man sa mga sintomas na ito, mainam na suriin kaagad ang asukal sa dugo. Tandaan na iilan sa mga sintomas na ito ay maaaring pareho sa mga sintomas na dulot mismo ng impeksiyon.

Bilang isang taong may diabetes, ano ang mga kailangan paghandaan bago magkasakit o ma-quarantine?

Ito ang listahan ng mga dapat ihanda: 

 • Numero ng telepono o klinika ng iyong duktor, pinakamalapit na botika, at kumpanyang tagapagbigay ng pang-medikal na insurance (kung mayroon man)
 • Numero ng telepono ng taong pwedeng tawagan kapag may emergency
 • Listahan ng lahat ng iyong mga gamot, bitamina, at suplemento, kasama na ang dosis at dalas ng pag-inom
 • Pagkain at inuming tubig, sapat para sa higit 14 no araw
 • Metro at pang-suri ng asukal sa dugo, sapat para sa higit 14 no araw
 • Insulin (kung gumagamit) at lahat ng iba pang mga gamot no iniinom, sapat para sa higit 14 na araw
 • Alcohol o hand sanitizer (no may lamang hindi bababa sa 60% alcohol), mga disinfectant, at tissue

Bilang isang taong may diabetes, aling mga pagkain ang mainam na iimpok bago magkasakit o ma-quarantine

Dapat mag imbak ng pagkain na masustansya at nagtatagal. Ang mga sumusunod ay ang minumungkahi: 

Mag-impok ng mga pagkain na kapwa malusog at matagal masira:

 • Prutas tulad ng mansanas, dalandan, hilaw na saging (na hihinog sa susunod na mga araw), at pinatuyong prutas na walang dagdag na asukal. Kung sakaling bibili man ng de-latang prutas, piliin ang mga iyong walang dagdag na asukal at dinelata mismo gamit lamang ang kanilang katas
 • Gulay tulad ng broccoli, sitaw, karot, cauliflower, patatas, at de-latang kamatis
 • Mga sabaw
 • Mga sagana sa protina tulad ng de-Iota o pinagyelong isda, karneng walang taba (na maaaring ilagay sa freezer)
 • mga buto, mani, keso at gatas na mababa sa taba o walang laman na taba, at walang dagdag na asukal
 • Carbohydrates tulad ng whole grain na cereal, kanin, at pasta

 

Mag-impok din ng mga simple carbohydrates tulad ng kendi, tsokolate, juice, at softdrinks, bilang pampataas ng asukal sa dugo kung sakaling ito ay bumaba nang labis (hypoglycemia).
Galing sa:

American Diabetes Association (ADA)

Juvenile Diabetes Research Foundation (JDRF) 


Basahin ang post na ito upang malaman kung paano makaka iwas sa COVID-19 habang nasa bahay.

Ang Diabetes At Ang Coronavirus (COVID-19) ay unang lumabas ditto sa BioMark.