HAV IgM & IgG : BioMarkers para sa Hepatitis A infection at Liver

Ang Hepatitis A ay nakakahawang sakit sa atay na sanhi ng Hepatits A virus o HAV. Ang ibig sabihin ng Hepatitis ay pamamaga ng atay at karaniwang sanhi ng impeksyon (tulad ng Hepatitis A, B, C, D, at E virus) o kaya ay (autoimmune, toxic, at iba pa). 

Sa buong mundo, mayroong 1.4 million cases ng HAV infection kada taon. Ang HAV infection ay acute ( tumagatal ito ng 1 hanggang 3 buwan) at hindi chronic o malubha ( tulad ng Hepatitis B and C infection), at kadalasang hindi nakakamatay. Ngunit maari itong magdulot ng nakakapanghinang mga sintomas at pwedeng mauwi sa acute liver failure ( na may mataas na bilang ng pagkamatay ).

Para malaman ang HAV infection, mayroong dalawang klase ng HAV antibody na maaring ma-test, ito ay ang HAV IgM at IgG antibodies. Kapag ang isang tao ay na-expose sa HAV, ang ating katawan ay gumagawa ng HAV IgM antibodies. Ang mga antibodies na ito ay nagagawa sa loob ng 2-3 linggo pagkatapos madapuan ng virus ( at makikita sa dugo bago magkaroon ng mga sintomas ) ito ay tumatagal ng 3-6 na buwan. Ang HAV IgG antibodies ay nagagawa sa katawan sa loob ng 1-2 linggo ng IgM antibodies at kadalasang tumatagal habang buhay.

 • Ang HAV IgM antibody test ay nabibilang sa acute HAV infection. Ito ay ginagamit kapag ang sintomas ay nasususpetyahan na HAV infection.
 • Ang HAV IgG antibody test ay nagsasabi kung ang isang tao ay hindi tinatablan ng HAV na karaniwang dahil sa nakaraang infection o bakuna. Hindi ito nalalaman kung ang tao ay may kasalukuyang HAV infection.
 • Ang total HAV antibody test ay nalalaman ang presensiya ng parehong IgM at IgG antibodies, na nakapagsasabi kung ang tao ay may kasalukuyan at nakaraang infection, at immune sa HAV. 

Mga tanda at sintomas na dapat bigyang pansin

Ang HAV infection ay kadalasang lumalabas pagtakatapos ng 14-28 araw pagkatapos ma-expose sa virus. Hindi lahat ng may HAV infection ay nagpapakita ng mga sintomas, ito ay ang;

 • Pagkahapo
 • Paninilaw ng balat at puti ng mata
 • Pagkahilo
 • Pagsusuka
 • Clay-coloured stool o kulay putik na dumi
 • Maitim na kulay ng ihi
 • Pananakit ng sikmura, kadalasan ay sa itaas na kanang-bahagi sa baba ng tadyang, malapit sa atay
 • Pagkawala ng gana kumain
 • Lagnat
 • Pananakit ng kasu-kasuan

Ang mga tanda at sintomas na ito ay maaring bahagya lamang at mawawala din pagtapos ng ilang linggo, ngunit paminsan ang HAV infection ay nagsasanhi ng malubhang karamdaman na tumatagal ng ilang buwan. At kung iyong ipagkukumpara ang sintomas ng HAV sa Hepa B virus infection, ito ay walang pinagkaiba. Ang blood test lamang ang makakapagsabi ng pagkakaiba nito.

Mga Paraan upang mabalanse ang biomarkers ng HAV

Walang espesipikong gamutan para sa HAV infection. Ang iyong doctor ay magbibigay ng payo patungkol sa supportive measures na kahalintulad sa acute hepatitis B infection.

1. Prevention is better than cure

   Ang pagbabakuna ay ang sagot upang maiwasan ang HAV, samahan ng personal hygiene, maayos na paggawa ng pagkain, at ang pagkakaroon ng maayos na sexual behavior. Ang WHO ay nagpapayo na ang lahay ng bagong panganak ay mabakunahan sa kanilang unang karaawan. Kung ikaw ay adult, ikaaw ay dapat magpabakuna kapag :

  • Gumamit ng recreational drugs
  • Nagpunta sa Africa at Asian countries except (Japan), Eastern Europe, Middle East, the Mediterannean, Central America, South America at ibang bahagi ng Caribbean.
  • Nasa Military
  • Homosexual na lalaki
  • Nagtatrabaho sa nursing home, day care center o isang health professional
  • Mayroong matagal na sakit sa atay
  • Nagpapasalin ng dugo o tumatanggap ng produkto mula sa dugo upang maisaayos ang hemophilia
  2. Pagbabalanse sa pamamagitan ng diet

   Ang taong mayroong HAV infection ay dapat magkaroon ng balanced diet at magandang lifestyle para maiwasan ang pagkasira ng atay. Ang diet na ito ay dapat mayroong:

   • Whole grains – brown rice, oats
   • Madaming prutas at gulay
   • Lean protein- walang balat na manok, mga isda, beans at puti ng itlog
   • Mga dairy product na low-fat o non-fat
   • Healthy fats – tulad olive oil, abukado at mani

   Uminom ng madaming tubig upang makatulong sa paggaling ng atay. Nakabubuting uminom ng tubig kaysa sa mga caffeinated drinks tulad ng cola at kape. Ang dapat ay makainom ng 30 ml nng tubig kada 1 kilo ng iyong timbang kada araw.

   Mga pagkaing dapat iwasan

   • Saturated fats – mantikilya, sour cream, matatabang karne, mga prito
   • Matatamis na pagkain – softdrinks, cake, cookies at iba pa.
   • Maalat na pagkain
   • Paginom ng alak at paninigarilyo

   Kailan dapat magpunta sa doktor?

   Kung ang isang tao ay nakakaranas ng mga sintomas ng HAV infection, nakipagtalik sa mayroong HAV infection.

   Ang bakuna or antibody injection (immunoglobulin) ay dapat maibigay sa loob ng 24 oras pagkatapos ma-expose sa virus. Ito ay maaring magprotekta sa katawan laban sa virus.

   Dapat magpakonsulta sa doktor kung ang isang tao ay nanggaling sa bansang mayroong pa rin ganitong sakit o kaya ay may malapit kang kakilala na kamaikailan ay napagalamang may Hepatits A.

   Ibang mga laboratory test na maaaring ipagawa

   Kung ikaw ay nadiagnose ng HAV infection, maaari mong ipagawa ang mga sumusunod na liver at general screening biomarkers upang malaman ang kung mayroong pagkasira sa atay at kung gaano ito kalubha, ang pagkalat ng sakit at kung ang iyong mga mahal sa buhay ay nahawahan ng infection.

   1. LFT (liver function tests) – kung may pagkasira sa atay, ang HAV infection ay maaring magdulot ng malubhang liver infection at ang hindi paggana ng liver. Ang liver failure ay bihira at ito ay maaaring mabantayan sa pagpapagawa ng LFT habang may infection.

    

   1. General health screen – Complete blood count upang malaman kung gaano kalubha ang pangkahalatang infection sa tulong ng white cell count sa dugo ( ang mataas na lymphocytes na galling sa viral infection). Kung ito ay nakuha sa pakikipagtalik maaring magpagawa ng screening para sa STDs (sexually transmitted diseases) tulad ng HIV, gonorrhea, chlamydia, herpes at iba pa. Ang mga ito ay maaring ma-test sa dugo at ihi.

    

   1. Maaring ipakonsulta ang iyong mga mahal sa buhay ng 2-4 na lingo matapos makipagsalamuha sa iyo, lalo na ang pagbantay sa kanilang HAV IgM antibody para sa acute HAV infection at HAV IgG para malaman kung ikaw ay may proteksyon galling sa bakuna o past infection.

    

   Ang Hepatitis A ay nakakahawang sakit sa liver o atay na sanhi ng HAV. Ang virus ay dumadapo sa pagkain, tubig o pakikipagsalamuha sa taong may virus infection.

   Ang HAV ay ang nangungunang sanhi ng fulminant hepatitis. Napagalaman na ang HAV virus ay ang dahilan ng 10% at 20% ng liver transplant sa mga bata sa France at Argentina. Ang isang taon survival rate pagkatapos ng liver transplant ay 64% lamang. Ang pagiwas sa pamamagitan ng bakuna at malinis na pamumuhay (hygiene, food handling, sexual) ay ang sagot, kasama ng early detection sa pamamagitan ng pagbabantay ng  HAV IgM kahit na walang nakikitang sintomas. Ang early diagnosis ay hindi lamang tumutulong sa paggamot at prognosis, ito rin ay nakatutulong para ikaw ay makibahagi sa pagiwas ng pagkalat ng sakit sa iyong mga mahal sa buhay.


   Karagdagang kaalaman tungkol sa Hepatitis A at paano maiisaayos ang balanse ng HAV biomarkers, basahin ang aming article dito!

   Alamin ang iba pang biomarkers, basahin ang The Biomarker Handbook.

   For more information, drop us a message and we will get back to you.