HDL: Ang 'Good' Cholesterol sa iyong Katawan

Ang Biomarker Handbook ay nagbibigay ng impormasyon sa bawat biomarker sa aming mga blood test packages at kung ano ang kaugnayan nito sa katawan natin.


Ang cholesterol ay isang klase ng fat (lipid) na kailangan sa paggawa ng hormones at pagpapanatili ng magandang kalagayan ng tissues at organs sa katawan. Ang cholesterol ay dinadala ng dugo kasama ang proteins na tinatawag na lipoproteins. Mayroong dalawang klase ng lipoproteins: LDL (low-density lipoprotein) na tinatawag na “bad cholesterol”, at HDL (high-density lipoprotein) na tinatawag na “good cholesterol.”

 Ang mataas na LDL level ay may kaugnayan sa build-up ng cholesterol sa arteries, na nagdudulot ng mas mataas na tyansa magkaroon ng cardiovascular disease (CVD). Ang mataas na HDL level ay maganda dahil nakakatanggal ito ng sobrang cholesterol sa mga tissue at dinadala ito sa liver para maitapon, at para mabawasan ang tyansa magkaroon ng CVD.

Ano ang importansya ng pagsubaybay ng HDL Level?

Ang HDL test ay kadalasang parte ng lipid profile, na ginagamit para malaman ang hindi magandang level ng lipids (cholesterol at triglycerides) at para masubaybayan ang epekto ng paggamot.

Ito ay gumagana dahil ang HDL at LDL level ay puwedeng gumanda sa pamamagitan ng magandang lifestyle at pagkain ng masustansya na nakakababa ng tyansa magkaroon ng CVD.

Sa Asya, karaniwan magkaroon ng low HDL level, kaya ang tyansa magkaroon ng CVD ay mas mataas.

Sino ang dapat matingnan?

Walang pamuntunan kung gaano kadalas kailangan malaman ang level ng cholesterol, pero kahit sa tingin mo wala kang tyansa magkaroon ng CVD, kailangan mo pa din ito malaman. Madami ang nagugulat dahil mataas pala ang cholesterol level nila. Kapag isa o mahigit sa isa ang kadahilanan magkaroon ng CVD ay mayroon, mas kailangan at mas madalas dapat mong malaman ang iyong cholesterol level. Tutulungan ka ng iyong doktor kung ano ang pinakamagandang gawin para sa iyo. Ang mga risk factor sa mababang HDL ay ang mga sumusunod:

 • Pagiging overweight o obese
 • Physical inactivity
 • Cigarette smoking
 • Unbalanced diet
 • Mahigit 45 edad na taon sa lalaki
 • Mahigit 55 edad na taon sa babae
 • High blood pressure
 • Diabetes
 • Family history ng early heart disease
 • Previously diagnosed heart disease
 • Pagkakaroon ng heart attack dati

May kailangan ba paghandaan bago kumuha ng HDL Test?

Kapag kasama ang HDL test sa lipid profile, kailangan mag-fast ng 9-12 oras. Puwede uminom ng tubi bago magpa-test.

Kung HDL test lang ang gagawin sayo, hindi na kailangan mag-fast o kung ano man na paghahanda

Ano ang mga sintomas na may kinalaman sa HDL Imbalance?

Kadalasan, ang HDL imbalance ay walang sintomas. Ang paraan lang para malaman kung ang iyong level ay nasa normal ay sa pagkuha ng test.

Ano ang normal na HDL Level?

 • Ang magandang HDL level ay sinasabing 60 mg/dL (1.55 mmol/L) o mas mataas at sinasabing mayroong mas mababang tyansa magkaroon ng heart disease
 • Ang tinatanggap na normal HDL level (na may tyansa magkaroon ng heart disease) ay 40 hanggang 59 mg/dL (1.0 to 1.5 mmol/L)
 • Ang mababang HDL level na may mataas na tyansa magkaroon ng heart disease ay mas mababa sa 40 mg/dL (1.0 mmol/L)

Ang ibang laboratory ay nagsasama ng ratio ng total cholesterol at HDL. Para makuha ang ratio na ito, ang total cholesterol ay hinahati sa HDL level.

Ang magandang ratio ay mababa sa 5 hanggang 1 kung saan ang HDL ay 20% ng total na cholesterol at ang pinakamagandang ratio ay mababa sa 3.5 hanggang 1 kung saan ang HDL ay 28% ng total cholesterol.

Kadalasan, ang doktor ay titingnan kung mayroong CVD risk factor, kasama na ang HDL result para malaman ang kabuoan tyansa magkaroon ng heart disease.

Mga puwedeng mangyari kapag may mababang HDL Level

Kapag mababa ang HDL level, hindi naaalis ang cholesterol masyado kaya nagkakaroon ng fat build-up (plaque) sa blood vessels. Ito ay nagdudulot ng atherosclerosis (pagtigas ng arteries) at bawas na blood flow na nakakadulot ng cardiovascular na pangyayari katulad ng heart attack, stroke at biglaang pagkamatay.

Mga paraan para mabalanse ang mga Level

Ang pagkakaroon ng magandang lifestyle ay nakakatulong magkaroon ng magandang HDL level. Ang mga ito ay:

 • Pagkain ng masusustansyang pagkain: dagdagan ang iyong fat intake, katulad ng avocado, nuts, at olive oil. Bawasan anng full-fat milk, lard, bacon at iba pang processed fatty food o fried na pagkain
 • Pagpapanatili ng magandang timbang
 • Pag-ehersisyo
 • Pag-iwas manigarilyo
 • Paag-iwas sa pag-inom ng alak

Kung ang level ng HDL ay mababa sa normal kahit ikaw ay may ginagawa, puwedeng magbigay ang iyong doktor ng gamot para matulungan ka kasama na ditto ang statins, fibrates o niacin.

Ang pagkakaroon ng sapat na lipid level ay nakakatulong mapanatili maging malusog ang iyong puso at nakakababa ng tyansa magkaroon ng CVD, heart attack, stroke at pagkamatay.

Samakatuwid, importante na magpakonsulta sa doktor kahit sa tingin mo ikaw ay malusog. Tandaan na kahit sino at kahit anong edad ay puwede magkaroon ng hindi magandang lipid level-kahit ang mga bata!


Kung gusto mo pa malaman ang iba pang impormasyon ukol sa HDL at paano mapanatili ito sa magandang level, tingnan ang aming lifestyle article dito!

Interestedo sa iba pang biomarkers? Tingnan ang iba pa sa The Biomarker Handbook.

Para sa karagdagang impormasyon, magpadala ka sa amin ng mensahe at babalikan ka namin.

HDL: Ang 'Good' Cholesterol sa iyong Katawan ay unang lumabas dito sa BioMark.