Lahat ng kailangan mong malaman sa iyong White Blood Cell Count

Ang Biomarker Handbook ay nagbibigay ng impormasyon sa bawat biomarker sa aming blood test packages at ang kaugnayan nito sa ating katawan.


Ang White Blood Cells o tinatawag din na leukocytes o white corpuscles ay mga cellular components na nasa dugo natin kasama ang red blood cells. Gayunpaman, ang white blood cells ay walang haemoglobin at mas gumagalaw. Ang kanilang mobility ay nakakatulong sa kanila para protektahan ang katawan sa bacteria at iwasan ang pagkalat ng sakit sa katawan.

Ang pagsubaybay sa iyong white blood cell count ay makakatulong malaman ang mga nakatagong impeksyon. Bukod pa rito, ang iyong white blood cell count ay nakakatulong subaybayan ang side effect ng mga paggamot tulad ng chemotherapy. 

Mga Klase ng White Blood Cell

Ang White blood cells ay importante sa ating katawan dahil tumutulong sila makaiwas tayo sa sakit sa paglaban sa mga bacteria, viruses at foreign organisms na masama sa ating katawan. Ang mga sumusunod ay ang limang klase ng white blood cells na importante sa ating katawan:

 • Neutrophils
 • Monocytes
 • Eosinophils
 • Basophils
 • Lymphocytes

Ang mga Gawain ng White Blood Cells

Neutrophils: Sila ang first defense mechanism pagkatapos ng isang injury at ang pinaka karanaiwang klase ng white blood cell. Pinapaligiran at inaalis nila ang mga foreign organisms at pinapatay nila ito at kinakain. Ang neutrophils ay nakakapaglabas ng microscopic webs na hinuhuli ang mga germs na nagdudulot ng mga sakit.

Monocytes: Sa lahat ng white blood cells, ang monocyte ay ang pinakamalaki. Nalalaman nila na may impeksyon o pamamaga at nalalaman nila ang mga delikadong foreign organisms sa loob ng katawan. Ang monocyte ay nasa bloodstream ng ilang mga oras hanggang ilang araw bago pumunta sa body tissue kung saan ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng proteksyon sa katawan sa paglaban at pagsira ng mga delikadong organisms.

Eosinophils: Ang Eosin­­ophils ay pinoprotektahan ang katawan sa mga impeksyon sa parasites at allergic reactions. Ginagawa nila ito sa paglabas ng chemical mediators na sumisira sa mga parasites. Gayunpaman, ang mataas na level ng eosinophil ay nakakasira ng tissue at organ lalo na sa puso, baga, balat at spleen.

Basophils: Ang Basophils ay ang pinaka least common na klase ng white blood cell at importante sa ating immune system. Mayroon silang heparin, na tumutulong hindi magclot ang dugo dahil ito ay natural na blood thinner. Ang basophil ay tumutulong din pigilan ang allergic reactions sa paglabas ng histamine at paggawa ng antibodies na sumasama sa ibang cells at pinipigilan ang allergic reaction.

Lymphocytes: Ang Lymphocytes ay nasa bloodstream, lymph nodes at iba pang lymphatic tissue tulad ng spleen. Bukod pa rito, ang katawan natin ay may dalawang klase ng lymphocytes- B cells at T cells. Ang B cells ay gumagawa ng antibodies na sumisira ng germs na tinutulungan ng ibang immune system cells. Ang T cells ay tumutulong alamin ang mga nakakahawang foreign material at nag-uutos sa ibang immune system cells.

Ang Ideal na White Blood Cell level

Ang normal range ng white blood cells per microliter of blood ay depende sa iba’t ibang factor tulad ng edad. Ang table sa ibaba ay pinapakita ang normal na white blood cell level ayon sa edad.

 Ang further analysis ay nakakatulong malaman ang eksaktong percentage ng iba’t ibang klase ng white blood cells. Ang pagkakaiba ng average rate ay nagsasabi ng underlying condition o karamdaman.

Ang table sa ibaba ay nagpapakita ng normal na percentage ng iba’t ibang klase ng white blood cells.

Dahilan ng Abnormal White Blood Cell Level

Ang sobrang taas na white blood cell count ay tinatawag na leukocytosis. Ito ay kadalasang nagsasabi na:

 • May impkesyon o infectious disorder tulad ng tuberculosis
 • Cancer o inflammatory condition
 • Reaction dahil sa gamot o supplement para mapataas ang white blood cell level
 • Bone marrow disease
 • Disorder sa immune system

Gayunpaman, ang sobrang baba na white blood cell count ay tinatawag na leukopenia. Ang mga taong may leukopenia ay mahina ang immune system at mas nahahawaan ng sakit at impeksyon. Ito ay puwedeng dahil sa:

 • Viral infection na nakakaapekto ng bone marrow function
 • Congenital disorder na nakakaapekto ng paggawa ng bone marrow ng white blood cells
 • Cancer na nakakaapekto sa bone marrow
 • Autoimmune disease
 • Severe infection
 • Gamot na sumisira o nagpapabagal ng paggawa ng white blood cells
 • Sarcoidosis

Paano mabalanse ang abnormal White Blood Cell count

Ang mga taong may hindi balanseng white blood cell count ay puwedeng kumain ng mga pagkaing ito sa kanilang diet para mabalanse ang kanilang white blood cell level.

Omega-3 fatty acids

Nakukuha sa fatty fish tulad ng trout, herring, at salmon, omega-3 fatty acids ay sinasabing nakakataas ng white blood cell level lalo na sa mga kababaihan.

Vitamin C

Ang Vitamin C ay sinasabing tumutulong sa paggawa ng white blood cells. Ang magandang source ng Vitamin C ay oranges, pineapples, broccoli, cauliflower at iba pa.

Selenium

Para sa mga taong may sobrang taas na white blood cell count, kumain ng pagkain mataas sa selenium sa inyong diet. Bukod pa rito, isang pag-aaral ang nagsasabi na ang mga pagkaing ito ay nakakababa ng iyong white blood cell count, dahil sa granulocytes. Sa gayon, siguraduhin na damihan ang pagkain na mataas sa selenium tulad ng brazil nuts, halibut at canned sardines.

Ang white blood cells ay importante sa ating immune system. Sila ay ang building blocks ng ating katawan sa pagprotekta sa mga nakakahawang sakit at delikadong foreign organisms. Sa gayon, para mapanatili ang iyong katawan na malusog, subaybayan ang iyong white blood cell count sa pagkuha ng blood test kahit isang beses sa isang taon. Panatilihing maging malusog at tandaan ang abnormal white blood cell count ay puwedeng dahil sa isang life changing disease at dapat magamot agad.


Kung ikaw ay interesadong pangalagaan ang iyong immune system na nasa budget, basahing ang aming article dito!

Kung ikaw ay interesado pa sa ibang biomarkers, tingnan ang iba pa sa The Biomarker Handbook.

Para sa karagdagang impormasyon, magpadala sa amin ng mensahe at babalikan ka namin.