Low Density Lipoprotein Cholesterol at iyong Triglyceride levels

Ang Biomarker Handbook ay nagbibigay sa mga nagbabasa ng kaalaman sa bawat biomarker na nasa aming blood test packages at kung ano ang ugnayan nito sa ating katawan.


Ang mga tao ay mas lalong nagkakaroon na ng malay sa kanilang mga kalusugan at kung ano ang kinakain nila. Karaniwan na ngayon na gusto maging malusog. Isang magandang halimbawa ang mga taong tinitingnan ang kanilang cholesterol leve.

Ano nga ba ang cholesterol? Ang cholesterol ay isang waxy substance na ginagawa ng liver na puwede din makuha sa ibang pagkain. Ang cholesterol ay importante sa mga hormones, vitamin D at sa pantunaw ng pagkain.

Gayunpaman, ang cholesterol ay hindi nakukuha ng bloodstream kaya naman ang cholesterol ay dumidikit sa lipoproteins, at dinadala ito sa dugo.

May dalawang klase ng cholesterol, ito ay:

  • High-Density Lipoproteins (HDL)
  • Low-Density Lipoproteins (LDL).

Ang HDL ay tinatawag din na ‘good’ cholesterol, na kailangan ng katawan habang ang LDL ay tinatawag na ‘bad’ cholesterol na dapat iwasan.

Low Density Lipoproteins (LDL)

Ang level ng low-density lipoproteins (LDL) ay nagsisilbing biomarker na nag-aalam kung magkakaroon ka ng heart disease sa katagalan. Mayroong mga pag-aarl na nagpapakita na ang mga taong may mataas na level ng LDL ay may mas mataas na tyansa magkaroon ng cardiovascular na mga komplikasyon. Ang mga resulta sa European Society ng Cardiology ay nagpatunay din na ang pagbawas sa LDL level ay may mas mataas na tyansa makaiwas sa cardiovascular na mga komplikasyon.

Signs at Symptoms ng High Level ng Low-Density Lipoproteins

Walang particular na signs at symptoms ang lalabas kung mayroon ka na abnormal na level ng LDL lalo na sa una. Sa pagdating ng mga komplikasyon sa huli (heart attack, stroke at iba pa), puwedeng huli na ang lahat. Ito ay ang dahilan bakit ang LDL level ay dapat mapanatili sa normal para mabawasan ang tyansa magkaroon ng heart disease. Ang magandang balita ay malalaman agad ang LDL kapag hindi ito normal at mapapabalik ito sa normal sa pamamagitan ng pagbago sa lifestyle at paggamot.

Pagkakaroon ng High Level ng Low Density Lipoproteins (LDL)

Ang normal range ng cholesterol ay 240 milligrams sa bawat deciliter (mg/dL) at nasusukat sa blood test. Ang pagkakaroon ng cholesterol level na mataas doon ay nakakadulot ng atherosclerosis. Ang atherosclerosis ay nangyayari kapag ang cholesterol ng iyong katawan ay sobrang taas kaya ang sobrang cholesterol o ang tinatawag na plaque ay dumidikit sa arterial walls. Ang plaque na nabuo ay nagpapasikip sa blood vessel at hinihinto ang blood flow. Ang paghinto ng blood flow ay nakakataas ng blood pressure sa blood vessel at nakakataas ng tyansa magkaroon ng chest pain at makaranas ng heart attack o stroke.

Mga paraan para bumaba ang level ng Low-Density Lipoproteins (LDL)

Kung mayroong mga gamot na nakakababa ng LDL level at nakakataas ng HDL level, mayroon ding alternatibong paraan na mabisa at mura at walang side effect.

  • Pagtigil sa paninigarilyo

Alam mo ba na ang paninigarilyo ay nakakaapekto sa cholesterol level? Nakakababa ng HDL level at nakakataas ng LDL level ang paninigarilyo na nakakapagpataas ng tyansa magkaroon ng cardiovascular na mga komplikasyon.

  • Pagbago sa Diet

Ang monounsaturated at polyunsaturated fats ay nakukuha sa mga halaman at sinasabing healthy fats hindi katulad ng trans fats, saturated fats at cholesterol. Ang mga samahan tulad ng American Heart Association (AHA) ay hinihikayat ang mga tao na kumain ng mga pagkain na may monounsaturated and polyunsaturated fats kaysa sa mga pagkain na may saturated and trans fats (processed fats o yung mga galing sa animal-based fat sources katulad ng butter o meat products). Ang mga pagkain ay kadalasang naglalaman ng kombinasyon ng iba’t ibang klase ng fat.

  • Ehersisyo

Para sa mga tao na gusto maging mas malusog, subukan mag eherisyo na may regular na iskedyul. Ang pag-ehersisyo ay nakakatulong tumaas ang HDL level at nakakababa ng LDL level.

Triglycerides

Mayroong iba’t ibang fatty substance sa ating dugo katulad ng triglyceries. Ang triglycerides ay isang klase ng lipid o fat na natatagpuan sa ating dugo. Sila ay ginagawa ng liver at matatagpuan din sa mga pagkain. Ang katawan natin ay ginagawang triglycerides ang mga sobrang calories, at nilalabas bilang energy. Ang mataas na level ng triglyceries ay pwedeng iugnay sa mas mataas na tyansa ng heart disease at stroke.

Bilang ng Triglycerides

Ang pag-alam ng level ng iyong triglycerides ay sa pamamagitan ng isang simpleng blood test. Ang triglyceride level ay dapat mas mababa sa 150 milligrams per deciliter (mg/dL). Ang may mga 150-199 mg/dL na triglycerides ay nabibilang sa borderline high. Ang may mga mas mataas sa 200 mg/dL ay delikado at kailangan matingnan ng isang healthcare professional agad. Ang triglyceride test ay karaniwang kasama sa cholesterol test dahil ito ay magka-ugnay.

Signs at Symptoms ng Abnormal Triglycerides level

Kadalasan, ang pagkakaroon ng abnormal na triglyceride level ay hindi nakakaapekto sa iyong katawan, pero makakaapekto ito sa ibang paraan. Halimbawa, ang mababang triglyceride dahil sa malnutrition ay puwedeng magdulot ng dry skin, brittle hair, diarrhea at weight loss. Bukod pa rito, ang mababang triglyceride level dahil sa malabsorption ay puwedeng mai-ugnay sa reduced growth, weight loss at muscle wasting.

Sa kabilang banda, ang mataas na triglyceride level dahil sa hyperthyroidism ay maaring mai-ugnay sa rapid heart rate, weight loss, sweating at fatigue. 

Pagpanatili ng normal na Triglycerides Level

Importante na tandaan ang diet na iyong ginagawa ay nakakatukoy ng iyong triglyceride level. Ang pagkain ng mga pagkain na mataas sa calories ay nagdudulot ng mataas na triglyceride level. Gayunpaman, ang ibig sabihin nito ay nakokontrol mo ang triglyceride level sa pagkain ng nutrient dense food sa iyong diet at pagbawas ng pagkain ng fatty, processed food. Halimba ng mga pagkain na ito ay:

  • Cold-water fish:

Cold-water fish, tulad ng salmon at mackerel, ay mayaman sa omega-3 – fatty acids at nakakatulong magbalanse ng mataas na triglyceride level

  • Whole grains:

Ang whole grain na pagkain tulad ng tinapay, pasta, cereals at brown rice ay mayaman sa complex carbohydrates at fiber. Mayroon din sila na protein na nakakatulong magbalanse ng cholesterol at triglyceride level habang pinapanatili ikaw na busog.

  • Nuts:

Sinasabi sa mga pag-aaral na ang pagkain ng nuts ay nakakabawas ng cardiovascular risk. Isang pag-aaral ang nagsama ng 583 na lalaki at babae na may normal at mataas na cholesterol. Nagsagawa sila ng mga pagsusulit at napag-alaman na ang mga tao na kumain ng 67 grams ng nuts sa isang araw ay nabawasan ng 10% ang triglyceride.

  • Soy protein:

Isang pag-aaral na ginawa sa Canada ay tiningnan ang epekto ng soy protein sa triglyceride level ng mga tao na may edad na mas mataas sa 50. Ayon sa pag-aaral, nalaman nila na ang mga tao na may diet na 25 grams ng soy protein sa bawat 1,000 calories na nakain ay bumaba ang cholesterol level ng 12% kumpara sa animal protein.

Bagaman ang triglycerides at cholesterol ay parehas na klase ng lipid na natatagpuan sa dugo, magkaiba sila sa madaming paraan. Ang cholesterol ay ginagamit bilang building block sa mga cells at piling hormones habang ang triglycerides ay nagsisilbing storage para sa mga hindi nagamit na calories. Bukod pa dito, parehas sila nagbibigay ng lakas sa katawan buong araw.

Walang eksaktong panahon kung kalian dapat bumisita sa doctor para malaman ang level ng iyong triglycerides at low-density lipoproteins. Gayunpaman, sa bawat bisita sa iyong doctor, siguraduhin na mayroon kayong blood test para matukoy ang level ng iyong high-density lipoproteins, low-density lipoproteins at triglycerides. Ang pag-unawa sa iyong mga level ay makakatulong makabawas ng tyansa magkaroon ng cardiovascular na mga komplikasyon at makakasigurado na kayo ay maging malusog.


Kung ikaw ay interesadong matuto tungkol sa mga nakakaapekto sa iyong puso at paano ito mapapangalagaan, basahin ang aming lifesytle article dito!

Interestedo sa ibang biomarkers, tingnan ang iba pa sa Biomarker Handbook.

Para sa karagdagang impormasyon, mag-mensahe sa amin at tutulungan ka namin. 

Low Density Lipoprotein Cholesterol at iyong Triglyceride levels ay unang lumabas dito sa BioMark.