Ano ang dapat mong malaman tungkol sa Thyroid Stimulating Hormone

Ang Biomarker Handbook ay nagbibigay ng impormasyon sa bawat biomarker sa aming blood test packages at ang kaugnayan nito sa ating katawan. 


Sa ating kaalaaman, ang thyroid ang gumgawa ng hormones. Isa pa, ang magandang produksyon ng hormone ay napaka importante sa kabuuan ng ating kalusugan. Ito ang responsable sa ibat-ibang kakayanan ng ating katawan. Mula sa pamamahala ng ating timbang, at pagpapanatili ng malakas na Central Nervous System hanggang sa pag regulate ng ating Cardiovascular Health.

Alamin natin ang Thyroid Stimulating Hormone (THS), ang responsable para sa magandang supply ng healthy hormone kasama ng ibang pinaka mahahalagang indikasyon ng kalusugan.

Ito ang mga dapat alamin tungkol sa TSH, ang epekto ng konti at sobrang produksyon nito at kung ano ang pinakamabisang paraan para panatilihing balanse ang produkson nito.

Ano ang TSH?

Ang TSH ay isang hormone na mula sa Pituitary Gland ng ating utak na may control sa thyroid function.

Ito ay isang importanteng palatandaan sa pagsukat ng ating kalusugan, dahil sa ito ang nag ko-kontrol ng ating thyroid gland kasama ng iba pang tungkulin nito. Kasama dito ang pag alaga sa ating timbang, metabolismo, kalusugan ng puso at pangkalahatang produksyon ng hormone sa ating katawan.

Ngunit, kung walang sapat o kulang ang produksyon ng TSH (hypothyroidism)--- o sobrang produksyon nito (hyperthyroidism) --- maari tayong makaranas ng pag dagdag ng timbang, hirap sa pagtulog at maaring maging sanhi ng iba pang karamdaman.

Iba’t ibang klase ng TSH Biomarkers

Ang TSH ang responsable upang mag labas ang thyroid ng hormone na kung tawagin ay thyroxine (T4), na nagiging triiodothyronin (T3). Higit pa man, ito ang mga hormones na pinaka aktibo sa pag sasaayos ng ating metabolismo.

Ang mababang bilang ng hormone na ito ay maaring magdulot ng mabagal na metabolismo, pagdagdag ng timbang, at depresyon, samantalang ang sobrang bilang naman nito ay maaaring magdulot ng pagka nerbyos, biglaang pagpayat at marupok na pagtubo ng buhok.

Ang iba pang seryosong komplikasyon sa kalusugan tungkol sa iyong endocrine system ay maaaring nag mula sa hindi tamang bilang ng TSH levels.

Pagsusuri para sa TSH

Ang TSH at ang kalagayan ng iyong thyroid ay pwedeng suriin sa maraming paraan kasama na ang mga sumusunod:

 • T4 by Radioimmunoassay (RIA)
 • T3 by RIA
 • Pituitary production of TSH

O, sa pamamagitan ng:

 • Iodine uptake scans
 • Thyroid scans

Dahil dito, siguraduhin na subaybayan ang produksyon ng TSH sa pamamagitan ng pagsusuri sa kalusugan at iba pang pamamaraan ng pag test.

Dalas ng pag track sa TSH

Thyroid testing ay dapat ginagawa bawat taon, maliban nalang kung ito ay payo ng iyong doktor na kinakailangan suriin ng mas madalas tulad ng mga sumusunod:

 • Sumailalim sa radiation treatments tulad ng x-rays sa ulo at sa bahagi ng leeg o radioactive iodine testing
 • May nakaraang paggamit ng amiodarone o lithium.
 • Nasuri na may problema sa thyroid, kasama na ang hyperthyroidism

Dapat itong ipasuri kung nararanasan ang mga sumusunod:

 • Mabilis o hindi regular na tibok ng puso
 • Pamamaga sa bahagi ng leeg
 • Mataas na cholesterol
 • Nagpaplanong magbuntis
 • Hindi magandang pakiramdam pagkatapos manganak

Ano ang dapat gawin kapag Abnormal ang bilang ng TSH?

Ang hndi regular na produksyon ng TSH at ang mga symptomas nito ay maaring resulta ng hindi maganda at mas delikadong problema sa kalusugan.

Huwag mag alala! Ito ang ilan sa karagdagang paraan ng paggamot:

 • Hypothyroidism: Ang mababang bilang ng TSH ay kadalasang ginagamot ng Levothyroxine. Levothyroxine ay isang pang araw-araw na thyroid hormone pill at isang synthetic form ng T4. Ang preskripsyon ng T4 ay depende sa bilang ng thyroid ng isang tao.

Ngunit, ang hypothyroidism ay maaari din sanhi ng diet na mababa sa selenium or iodine, kulang sa pisikal na aktibidad o iba pang sanhi na kaugnay ang hormones.

Dahil dito, dapat maging mapanuri ka sa pag pili ng iyong diet, ehersisyo at lakas ng sikmura bago sumailalim sa isang programa ng gamutan. Upang maibalik ang bilang ng iyong TSH sa tama, ang pagbabago ng iyong pagkain o lifestyle lamang ang iyong kinakailangan.

 • Hyperthyroidism: Ang sobrang aktibong thyroid ay maaaring iba’t iba ang sanhi, kasama na dito ang Grave’s Disease (isang autoimmune disorder), sobrang iodine sa sistema, tumor at mataas na dosage ng tetraiodothyronine.  

Ang pag gamot nito ay sa pamamagitan ng anti-thyroid drugs, radioactive iodine treatment o kahit na ang pag tanggal ng buong thyroid.

Upang malabanan ang hyperthyroidism, panatilihin ang diet na mataas sa calcium, at sapat na sodium levels. Maaari din i-konsidera ang diet na mataas sa vitamin D dahil ang mataas na bilang ng TSH ay maaaring magdulot ng pagrupok ng buto at osteoporosis.

Tandaan, hindi lamang ang balanseng produksyon ng TSH ang makakatulong para panatilihin malusog at masaya ang pangangatawan, maaari din nitong mailigtas ang iyong buhay!


Kung ikaw ay interesadong pangalagaan ang iyong immune system na nasa budget, basahing ang aming article dito!

Kung ikaw ay interesado pa sa ibang biomarkers, tingnan ang iba pa sa The Biomarker Handbook.

Para sa karagdagang impormasyon, magpadala sa amin ng mensahe at babalikan ka namin.

Ano ang dapat mong malaman tungkol sa Thyroid Stimulating Hormone ay unang lumabas ditto sa BioMark.