5 simpleng paraan para tumaas ang iyong Vitamin B12 level para mapanatiling maging malusog

Kailangan natin mapanatili ang vitamin B12 sa normal level sa ating dugo para mapanatili ang katawan maging malusog, pero paano nga ba natin malalaman kung nakakakuha tayo ng sapat na vitamin B12? Makakakuha tayo ng vitamin B12 sa dietary intake (food o supplement) dahil hindi gumagawa ang katawan natin ng vitamin B12.

Vitamin B12, o tinatawag na Cobalamin ay isang parte ng B-complex vitamins. Nakakatulong ito sa paggawa ng red blood cells at tissues, at pagpapanatili ng magandang brain function.

Paano konektado ang Vitmamin B12 sa haemoglobin production at anaemia

Ang vitamin B12 is mahalaga sa paggawa ng haemoglobin. Ang haemoglobin ay ang pangunahing protein na nasa red blood cells, at may dala itong oxygen na nakukuha sa lungs papunta sa lahat ng ating tissue cells para sa oxygenation. Ang haemoglobin ay nagdadala din ng carbon dioxide (waste product) mula sa ating tissue cells at napupunta ito sa lungs ng mailabas natin. Kapag ang haemoglobin level natin sa ating dugo ay sobrang bumaba, magkakaroon tayo ng anaemia. Ang vitamin B12 deficiency ay nakakaapekto ng paggawa ng red blood cells, na nagbabawas ng bilang ng red blood cells na umiikot sa buong katawan, at dahil dito bumababa ang oxygen (at carbon dioxide) carrying capacity at lahat ng implikasyon nito sa kalusugan (mas mabigat na trabaho sa puso, pagkasira ng tissue cells, nerves at iba pa).

Ang halaga ng pagsubaybay nito

Ang vitamin B12 ay hindi lang mahalaga sa haemoglobin production, importante din ito sa pagpanatili ng kalusugan ng ating nerve cells at synthesis o ang ating cell’s DNA. Kapag mababa ang level ng vitamin B12, puwede ito humantong sa anaemia at irreversible nerve damage sa utak at peripheral nerve cells.

Ang mga matatanda ay ang mas nakakakuha ng vitamin B12 deficiency dahil ang katawan nila ay nahihirapan kumuha ng vitamin B12. Ang iba pang puwedeng makakuha ng vitamin B12 deficiency ay ang mga vegetarians, diabetics at ang mga may chronic disorder katulad ng HIV.

Sa isang simpleng blood test, malalaman mo ang kalagayan ng iyong vitamin B12 at maaayos mo ang iyong diet at supplement para hindi ka magkaroon ng deficiency.

Mga potensyal na problema ng Vitamin B12 deficiency at toxicity

Bukod sa anemia, ang vitamin B12 deficiency ay nagdudulot ng ibang komplikasyon tulad ng:

 • Constipation o diarrhoea, at loss of bowel or bladder control
 • Neurological symptoms, like absence of reflexes, decreased sensation of vibration o soft touch
 • Fatigue
 • Dementia at memory loss
 • Mania, psychosis
 • Depression
 • Personality changes
 • Anorexia

Paano maitaas ang levels ng iyong Vitamin B12

Ang pinakamagandang gawin para gumanda ang level ng vitamin B12 ay sa pamamagitan ng diet. Ang mga pagkain na may vitamin B-12 ay poultry, meat, fish at dairy products. Ang vitamin B-12 ay dinadagdag din sa ibang pagkain at puwede din ito na oral supplement. Ang vitamin B12 injection o nasal spray ay binibigay sa may mga vitamin B12 deficiency. Ito ang 5 mga pagkain na makakatulong mapanatili ng magandang level ng vitamin B12:

 1. Beef liver. Ang beef liver ay mayroong madaming vitamin B12. Ang pagkain ng 1 ounce ng beef liver ay makakapagbigay ng kinakailangang vitamin sa isang araw. Ang beef liver ay hindi lang mayaman sa vitamin B12, sa iron at folate din. – 3 sangkap na nakakatulong mapagaling ang anaemia ng natural.
 2. Ang lamb ay ang nanguguna sa listahan ng mayroong madaming vitamin B12 na pagkain. Mayaman din ito sa protein, iron, zinc at selenium. Ang zinc at selenium ay ang 2 pangunahing kailangan ng katawan para mapalakas ang immune system.
 3. Ang sardinas ay mayaman sa vitamin B12 pati sa omega-3 fatty acids. Ang omega-3s ay importante sa iyong kalusugan kaya subukan kumain ng mas madaming sardinas; hindi lang ito nakakadagdag ng vitamin B12 level, maganda ito sa kalusugan ng puso at nakakawala ng pamamaga at iniiwasan ang asthma.
 4. Wild-Caught Salmon at Atlantic mackerel. Ang salmon ay ang isa sa pinakamadaming protein na masustansya pero dapat makasigurado na ito ay wild-caught at hindi galing sa bukirin. Ang wild-caught salmons ay mayroong madaming vitamin B12 at vitamin D. Ang atlantic mackerel ay mataas din sa vitamin B12 at mababa sa mercury na nakakapagpalusog ng katawan.
 5. Vitamin B12 supplements. Ang mga matatanda, vegetarians at ang may mga kondisyon na nakakaapekto ng pagkuha ng vitamin B-12 sa mga pagkain ay mayroong benepisyo sa paggamit ng oral supplements. Ang vitamin B-12 supplements ay nirerekomenda sa mga buntis o nagpapasuso ng anak at sumusunod sa vegetarian ovegan diets. Kahit wala ka sa mga nabanggit pero mayroon kang mababang vitamin B12 sa iyong dugo, puwede ka uminom ng vitamin B12 basta ang iyong katawan ay kinukuha lang ang kailangan nito at ang sobra ay lumalabas sa ihi.

Kapag susumahin, huwag baliwalain ang importansya ng vitain na ito dahil ito ay immportante sa iyong kalusugan!


Kung ikaw ay interesado sa karagdagang kaalaman ukol sa Vitamin B12 at paano ito nakaka-apekto sa iyong katawan, basahin ito sa aming biomarker post dito!

5 simpleng paraan para tumaas ang iyong Vitamin B12 level para mapanatiling maging malusog ay unang lumabas ditto sa BioMark.